Fibromyalgie en Cannabisolie

04-05-2017 13:06

Cannabis het meest effectief in de behandeling van fibromyalgie.

 

 

 

 

Samenvatting van de publicatie in FibromyalgiaPain Medication (21 april 2014).

 

Cannabis is veruit het meest effectief in het behandelen van de symptomen van fibromyalgie ten opzichte van de twee geregistreerde medicijnen Duloxetine en Pregabaline.

 

Dat is de verassende uitkomst van een online onderzoek dat in de USA werd gehouden onder 1300 fibromyalgie patienten en werd uitgevoerd door de organisaties National Pain Foundation en National Pain Report.

 

 

 

 

 

In de grafieken hierboven geven de patiënten aan dat maar 8-10% van de behandelingen als effectief worden ervaren.

 

 

Het effect van cannabis ziet er iets anders uit:

 

 

In deze grafiek geeft 62% van de patiënten aan dat de behandeling met medicinale cannabis als effectief wordt ervaren.

Patienten gaven aan vaker last van bijwerkingen te hebben bij de reguliere medicatie.

Het effect van cannabis was het sterkst tegen pijn en stijfheid en als middel om weer te kunnen slapen en voor het algemeen welbevinden. De typische drukpijnen werden niet volledig weggenomen.

 

Overige resultaten van het onderzoek:

  •   Vier van de tien patiënten hebben het gevoel dat hun arts onvoldoende kundig is ten aanzien van fibromyalgie.
  •   Meer dan een derde van de patiënten heeft het gevoel niet serieus te worden genomen door hun arts.
  •   45% heeft het gevoel niet serieus te worden genomen door hun familie en vrienden.
  •   Bijna de helft geeft aan dat de eerste symptomen op een relatief vroege leeftijd zijn begonnen (18-34).
  •   Slechts 11% werd binnen een jaar gediagnosticeerd met fibromyalgie.
  •   44% zei dat het meer dan 5 jaar duurde voordat de diagnose fibromyalgie werd vastgesteld.

 

De 1,339 deelnemers aan het onderzoek hebben zichzelf aangemeld als fibromyalgie patient. 69% daarvan is vrouw.

reacties  0 reacties reageren

Statines en spierpijn

23-01-2017 13:35

Vitamine D tegen spierzwakte door statines

 

Een tamelijk veel voorkomende bijwerking van statines (cholesterolverlagers) is spierpijn. Voor een deel wordt dit in de hand gewerkt doordat statines het co-enzym Q10 gehalte verlagen.

Als men door suppletie het gehalte van deze voedingsstof weer aanvult kunnen de klachten verminderen. Het beperkte succes van extra CoQ10, als niet met de medicatie wordt gestopt, wijst erop dat statines ook op andere wijze spierafbraak in de hand kunnen werken. Omdat cholesterol ook nodig is voor de lichaamseigen aanmaak van vitamine D onder invloed van zonlicht en deze vitamine ook nodig is voor sterke spieren is er onderzoek verricht naar een mogelijke wisselwerking met statines.
Op welke wijze is niet helemaal duidelijk maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten verlagen statines het vitamine D gehalte niet maar lijken deze medicijnen het gehalte van de vitamine juist te verhogen. Toch blijkt extra vitamine D goed te kunnen helpen tegen spierpijn door statines. In het joods ziekenhuis van Cincinnati (VS) werd het vitamine D-gehalte van 621 mensen die statines kregen gemeten. 128 van hen hadden last van spierpijn. Zij hadden gemiddeld lagere vitamine D-gehaltes dan de andere statinegebruikers. Bij 82 van deze 128 patiënten werd een vitamine D tekort vastgesteld. Zij kregen 50000ie vitamine D per week. In 92% van de gevallen verdween hierdoor de spierpijn.
Transl Res. 2009 Jan;153(1):11-6.

reacties  0 reacties reageren